تعداد مقالات: 342
51. ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هویت دانشجویان بر مبنای مؤلفه‌های سنتی و مدرن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 35-63

10.7508/ijcr.2009.08.002

رحمت‌الله صدیق سروستانی؛ صلاح‌الدین قادری


53. روشنفکران ایرانی و مسئله هویت در آیینه بحران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 27-60

10.7508/ijcr.2010.10.002

محمدباقر خرمشاد؛ سیدابراهیم سرپرست‌سادات


54. همگامی مشترک در خانواده و دین‌داری جوانان شهر یزد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-47

10.7508/ijcr.2010.11.002

مسعود حاجی‌زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه‌آبادی؛ حمید تقوی مریم‌آبادی


57. روایت جنگ ایران و عراق در رمان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 21-56

10.7508/ijcr.2011.14.002

شهرام پرستش؛ عباس جان نثاری


59. مقایسه تجربی معیارهای دین‌داری از نظر روحانیان و دانشگاهیان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 25-54

10.7508/ijcr.2011.16.002

سید‌حسین سراج زاده؛ محمد‌صدیق‌ محمدی


62. تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 59-31

10.7508/ijcr.2013.24.002

محمدامین قانعی راد؛ امیر ملکی؛ زهرا محمدی


66. مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-43

10.7508/ijcr.2014.27.002

سیده زهرا اجاق؛ حمید عبداللهیان


71. طراحی و اجرای مدل عمومی ارزیابی پیشرفت فرهنگی - اجتماعی در دانشگاه ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 23-41

10.7508/ijcr.2012.20.002

غلامرضا خواجه سروی؛ علی رضا علی احمدی؛ علی رضا معینی؛ مصطفی دزفولی


72. تاثیرات منطقه ای و بین المللی قدرت نرم انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 23-66

10.7508/ijcr.2013.22.002

سیدمحمد حسینی؛ عبدالله مبینی