تعداد مقالات: 344
301. رسانه‌ها، عشق‌ و ازدواج: مطالعه رابطه رسانه‌های اجتماعی و جمعی با عشق سیال و نگرش به ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1398

10.22035/jicr.2019.2191.2702

محمدتقی عباسی شوازی؛ مریم دلاور


310. روزنامه‌نگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق: مطالعه موردی فاکس نیوز

دوره 2، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 155-174

10.7508/ijcr.2009.05.008

یونس شکر خواه؛ فاطمه کمالی چیرانی


311. تجربۀ توریسم در فضای واقعی و مجازی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-19

10.7508/ijcr.2008.04.001

علیرضا دهقان


313. ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه‌ای ایرانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 41-66

10.7508/ijcr.2008.04.003

سعیدرضا عاملی؛ نجمه محمدخانی


315. بازنمایی اقلیت های قومی در سریال های تلویزیونی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 91-118

10.7508/ijcr.2008.04.005

محمد رضایی؛ عباس کاظمی


316. ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه‌ای خود

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 119-142

10.7508/ijcr.2008.04.006

کاووس سید امامی


317. بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشۀ سیاسی فارابی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 143-158

10.7508/ijcr.2008.04.007

مرتضی بحرانی؛ ابوالفضل شکوری


318. هرمنوتیک و مسئله تاریخمندی فهم انسانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 159-184

10.7508/ijcr.2008.04.008

غلام رضا جمشیدیها؛ وحید شالچی


322. فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه‏‏های خارجی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 55-77

10.7508/ijcr.2008.03.003

حسین میرزایی؛ جبار رحمانی