تعداد مقالات: 342
328. تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2008.02.001

اعظم راودراد؛ مهدی منتظرقائم؛ پریسا سرکاراتی


330. تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 57-78

10.7508/ijcr.2008.02.003

مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه


332. ارتباطات بین‌دانشگاهی و نقش آن در گسترش همکاری‌های فرامرزی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 111-132

10.7508/ijcr.2008.02.005

علی خورسندی طاسکوه؛ محمدجواد لیاقتدار


334. جوانان و مصرف توریسم

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 159-191

10.7508/ijcr.2008.02.007

عبدالحسین کلانتری؛ محمد فرهادی


335. تعاملی‌بودن در بازی رایانه‌ای «فراخوانی به خدمت»

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-19

10.7508/ijcr.2009.07.001

مسعود کوثری؛ احسان شاقاسمی


340. فرهنگ جوانان و تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 119-152

10.7508/ijcr.2009.07.006

محمدسعید ذکایی؛ وحید ولی‌زاده