نویسنده = طاهر روشندل اربطانی
تعداد مقالات: 2
1. بازنمایی زندگی روزمره جوانان در شهر تهران تحلیل فیلم‌های نیمه دوم دهه 80

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 45-81

10.7508/ijcr.2014.27.003

طاهر روشندل اربطانی؛ سحر دادجو؛ فهیمه نگین تاجی


2. تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه

دوره 5، شماره 1، بهار 1391، صفحه 133-156

10.7508/ijcr.2012.17.006

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا تهرانی‌فر؛ صدرا خسروی