بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فاطمه محمدی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ مصطفی کشاورز مولایی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 189-213

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.007

چکیده
  در میان عواملی که به‌منظور تسهیل زندگی روزمرة مصرف­‌کننده با درگیری ذهنی بالا لازم است، پوشاک مد عاملی مهم و قابل­توجه برای بسیاری از مصرف­‌کنندگان است و در سال‌­های اخیر توجه مصرف­کنندگان به این حوزه بیشتر شده است. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف­کننده بر ...  بیشتر