نویسنده = عبدالله گیویان
تعداد مقالات: 3
1. تصویر عراقی ها در سینمای دفاع مقدس

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-107

10.7508/ijcr.2011.14.004

عبدالله گیویان؛ زهره توکلی


2. تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-21

10.7508/ijcr.2010.12.001

عبدالله گیویان؛ شهرام احمدی


3. بازنمایی ایران در سینمای هالیوود

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 147-177

10.7508/ijcr.2009.08.005

عبدالله گیویان؛ محمد سروی زرگر