تأملی بر نسبت میان فناوری‌های اطلاعاتی با تغییرات در فرهنگ و مناسبات اجتماعی

حسین ابراهیم آبادی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 83-106

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2013.24.004

چکیده
  فناوری‌های اطلاعاتی و فضای مجازی برآمده ازآن، در حال شکل‌دادن سپهرجدیدی ازمطالعات روان‌شناختی،جامعه‌شناختی وفرهنگی مربوط به تأثیر متقابل فناوری، فرهنگ و انسان به‌طور عام و تعامل فضای سایبر با فرهنگ، هویت و مناسبات انسانی است. مطالعات سال‌های اخیر این حوزه، دست‌کم از این وجه قابل تأمل می‌نماید که آیا پیامدها و آسیب‌شناسی‌های ...  بیشتر

الگوی استفاده از اینترنت: محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی

حسین ابراهیم‌ابادی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1388، ، صفحه 97-118

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2009.07.005

چکیده
  کاربرد اینترنت وشبکه وب در فرایند آموزش و یادگیری، علاوه بر اهداف و برنامه درسی به زمینه‌هایی مانند"فرهنگ کسب شده از زندگی و فضاهای واقعی" ،"شیوه‌های تعامل وکسب تجربه در محیط‌های مجازی" و به‌طور کلی با" الگوی ارتباط واستفاده از اینترنت " وابسته است. مقاله پیش رو الگوی استفاده از اینترنت را بر اساس داده‌های تحقیقی که در سال تحصیلی ...  بیشتر