نویسنده = بیژن زارع
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-24

10.7508/ijcr.2014.27.001

مهدی فلاح؛ بیژن زارع؛ نیما بردیافر