نویسنده = اکبر علیوردی نیا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-90

10.7508/ijcr.2013.22.003

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی؛ رقیه توحیدیان