سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

حمید عبداللهیان؛ حسین کرمانی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.7508/ijcr.2013.23.001

چکیده
  این مقاله قصد دارد الگویی را برای سنجش سرمایه اجتماعی در سایت های شبکه اجتماعی معرفی کند. دو پدیده در دو دهه اخیر شانه به شانه در معادلات مفهومی علوم اجتماعی تغییرات تازه ای را بهوجود آورده اند: 1- مفهوم سرمایه اجتماعی جایگاه خود را در علوم اجتماعی و دیگر شاخه های علوم انسانی باز کرده است، 2- شبکه های اجتماعی مجازی از اوایل دهه 2000 میلادی ...  بیشتر