نویسنده = هادی خانیکی
تعداد مقالات: 4
1. برون‌ایستادگان رادیو‌ـ‌تلویزیون دولتی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-85

10.22631/ijcr.2017.328

هادی خانیکی؛ سبحان یحیائی


2. مطالعۀ رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-180

10.22035/ijcr.2016.324

زهره شاه قاسمی؛ مخمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی