نویسنده = بهروز مینایی بیدگلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی راهکارهای توسعه آموزش‌های فرهنگی از طریق بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر گیمیفیکشن

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 151-182

10.22631/jicr.2018.824.1707

فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ محمد بیطرف؛ بهروز مینایی بیدگلی