1. بررسی رابطه میان نگرش سیاسی مخاطبان نخبه و نحوه رمزگشایی آنها از برنامة خبری 20:30 شبکه دو سیما در شهر همدان

جواد افشارکهن؛ مجتبی هوشمندی یاور

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 29-71

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.002

چکیده
  امروزه با توسعه و تنوع شیوه‌های اطلاع‌رسانی در اخبار تلویزیونی، استفاده از نرم‌خبرها، چینش گفتمانی، ایدئولوژی‌های مستتر و چارچوب‌بندی نوظهور در خبر اهمیت فراوان‌تری یافته است. یک رویداد واحد می‌تواند به چندین شکل رمزگذاری و از تلویزیون پخش شود و همواره این امکان وجود دارد که مخاطبان به اشکال مختلفی پیام‌ها را رمزگشایی کنند. ...  بیشتر