نویسنده = حدیثه رمضانی‌فر
تعداد مقالات: 1
1. سنجش نگرش جامعه میزبان به گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری در شهر همدان

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-184

شهلا کاظمی‌پور ثابت؛ حسین رضایی؛ حدیثه رمضانی‌فر