نویسنده = سعادت بخشی
تعداد مقالات: 1
1. سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-142

10.7508/ijcr.2015.32.005

محمدمهدی رحمتی؛ سعادت بخشی