شهر نشان‌دار به‌مثابه شهر زمینه‌گرا

حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.7508/ijcr.2010.11.001

چکیده
  در شهرهای عصر حاضر که اجزای آن به‌طور مداوم افزوده شده و دستخوش تحولات متعددی می‌شوند، سازوکار انسجام شهر در تمامی وجوه، اعم از اجتماعی ـ فرهنگی، کالبدی و زیبایی‌شناختی با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو است. برای پیشگیری از ظهور و تشدید چند‌گانگی در ساختارهای همنشین شهری که طی قرون متمادی شکل گرفته‌اند، بالا بردن توانایی‌ها و مهارت‌ها ...  بیشتر