نویسنده = مسعود حاجی‌زاده میمندی
تعداد مقالات: 1
1. همگامی مشترک در خانواده و دین‌داری جوانان شهر یزد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-47

10.7508/ijcr.2010.11.002

مسعود حاجی‌زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه‌آبادی؛ حمید تقوی مریم‌آبادی