نویسنده = اکبر زارع شاه‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 65-87

10.7508/ijcr.2012.18.003

اکبر زارع شاه ‌آبادی؛ شیوا صادقی


2. همگامی مشترک در خانواده و دین‌داری جوانان شهر یزد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 23-47

10.7508/ijcr.2010.11.002

مسعود حاجی‌زاده میمندی؛ اکبر زارع شاه‌آبادی؛ حمید تقوی مریم‌آبادی