نویسنده = جمال مجمدی
تعداد مقالات: 3
1. تجربۀ مصرف شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: شبکۀ اجتماعی «بی‌تاک»)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-88

10.22035/ijcr.2017.314

جمال محمدی؛ کمال خالق پناه؛ الهه غلامی