تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.25.001

چکیده
  با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و استفاده فزآینده‌ای که جوانان از انواع مطالب و محتوای این رسانه‌های نوین می‌نمایند، هویت فرهنگی به یکی از دغدغه‌های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است. بدین لحاظ پژوهش حاضر، رابطه حضور و تعامل در شبکه‌ اجتماعی فیس‌بوک را با هویت فرهنگی جوانان مورد ...  بیشتر

رابطه تماس‌های بین فرهنگی و هوش فرهنگی؛ تحلیل نظری و تجربی

گیسو یزدخواستی؛ وحید قاسمی؛ فریدون وحیدا

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 133-162

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.14.006

چکیده
  بحث‌های پیرامون سازه هوش فرهنگی، چهارچوب نظری توانمندی را برای تحلیل مسائل بین‌المللی نظیر صلح جهانی و یا پدیده‌هایی در سطح ملی نظیر توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده‌اند تا با تمرکز بر یکی از موضوعات طرح‌شده در این حوزه به آزمون فرضیه‌ای بپردازند که عنوان می‌کند تماس‌های بین فرهنگی می‌توانند ...  بیشتر