کلیدواژه‌ها = ایران باستان
تعداد مقالات: 3
1. پوشش زنان در ایران باستان (مطالعه موردی دورة هخامنشیان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2011.15.001

شهرام جلیلیان؛ سید علی فاطمی


2. نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بُتِّه و جِقِّه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 109-132

10.7508/ijcr.2011.14.005

محمدزمان خدایی؛ صادق کریمی؛ مهدی یاراحمدی