کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
تعداد مقالات: 4
1. ریف: مدلی برای بازنمایی واقعیت در تلویزیون های محلی و جهانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 131-159

10.7508/ijcr.2012.20.006

ساکت حسین‌اف؛ حسین ذوالقدر


2. رابطة سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعة موردی: زنان شهر شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-104

10.7508/ijcr.2011.13.004

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی


3. تجربۀ توریسم در فضای واقعی و مجازی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-19

10.7508/ijcr.2008.04.001

علیرضا دهقان