الزامات همسویی نهادهای سیاست گذار و اجرایی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی عفاف و حجاب

شهلا باقری میاب؛ محمدرضا باقری

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 31-45

https://doi.org/10.7508/ijcr.2012.19.002

چکیده
  تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مساله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین ...  بیشتر

نهادی‌سازی عفاف و حجاب در جامعه؛ رویکردی فرایندی

مجید مختاریان پور؛ اسدالله گنجعلی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1390، ، صفحه 117-151

https://doi.org/10.7508/ijcr.2011.15.006

چکیده
  بر اساس نظریات تفسیری، پدیده‌های اجتماعی و از جمله حجاب، به صورت مشترک توسط اعضای اجتماع ساخته و پرداخته می‌شوند به نحوی که در ابتدا هر فردی یک برداشت از یک پدیده اجتماعی دارد، سپس افراد مختلف برداشت‌های خود را طی تعاملات اجتماعی با یکدیگر در میان گذاشته و نقاط تفاوت و افتراق این برداشت‌ها و نیز برداشت‌های اشتباه طی این تعاملات ...  بیشتر