کلیدواژه‌ها = فرهنگ دانشگاهی
تعداد مقالات: 2
1. تدوین الگوی ارزیابی شاخص‌های فرهنگ عمومی در دانشگاه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-70

میثم لطیفی؛ میثم ظهوریان ابوترابی


2. جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-90

10.7508/ijcr.2011.16.003

محمد‌سعید ذکایی؛ محمد‌جواد اسماعیلی