زبان و ادبیات
1. بازنمایی جنسیت در رمان «کلیدر»

محبوبه پاک‌نیا؛ مهدیس صادقی پویا

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 89-112

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2019.1334.2082

چکیده
  این مقاله در پی بازنمایی شاخص زبانی جنسیت در بلندترین رمان فارسی، یعنی کلیدر، است. عنصر جنسیت در این رمان ـ‌که زندگی عشایر شمال شرق کشور را به‌تصویر کشیده است‌ـ به‌وضوح دیده می‌شود. نویسنده برای زن کوچ‌نشین، جایگاهی استثنائی قائل شده است؛ زنی که در زندگی عشایری، نقش اساسی‌ای بازی می‌کند، اما تحت تأثیر کلیشه‌های جنسیتی، فرودست ...  بیشتر

2. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی تبریز

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ مهدی ابراهیمی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 207-228

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2011.16.008

چکیده
  فرایند هویت مشخص می‌کند که فرد از لحاظ روانی و اجتماعی کیست و چه جایگاهی دارد؛ به بیان دیگر، هویت‌یابی، کنشگر اجتماعی را قادر می‌سازد که برای پرسش‌های بنیادی معطوف به کیستی و چیستی خود پاسخ مناسب و قانع‌کننده‌ای پیدا کند. بحران هویت فرهنگی به معنای گسستن و بیگانه شدن انسان از اصل و ریشه‌های فرهنگی است که در آن زیسته و با آن آمیخته ...  بیشتر