بررسی رابطه تفکر انتقادی و میزان و زمینه تبعیت از گروه‌های مرجع دینی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران

فاطمه عموعبداللهی؛ خدیجه سفیری

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 157-187

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.006

چکیده
  حضور روحانیت در عرصه‌های مختلف زندگی دینی، اجتماعی و اقتصادی جامعة ایران هم با مبانی نظری اسلامی (با تکیه بر امامت و ولایت) مشروعیت یافته و هم بر بستری از ضرورت تاریخی توجیه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که منزلت روحانیون پس از انقلاب اسلامی به‌خصوص در بین جوانان دچار تغییراتی شده است. با توجه به قوت گرفتن رویکردهای نقادانه در نظام ...  بیشتر

بازطراحی سازوکار سیاست‌گذاری رسانه‌ای متأثر از رویکرد ارتقای سواد رسانه‌ای (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

محمدسعید تسلیمی؛ آمنه کلاته آقامحمدی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-28

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.001

چکیده
  با توجه به اهمیت آموزش سواد رسانه‌ای در تدوین خط‌مشی‌ رسانه‌ای و فقدان مطالعات جدی در این زمینه، پژوهش حاضر که ماهیت توصیفی و استنباطی دارد، بر آن است تا با بررسی مفاهیم، ضرورت‌ها و الگو‌های سیاست‌گذاری رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای که از مطالعات ادبیات این حوزه به دست آمده است، به یک الگوی جامع «سیاست‌گذاری رسانه‌ای متأثر از ...  بیشتر