توسعه گردشگری و تغییر الگوهای فرهنگی در نواحی روستایی (مورد مطالعه: روستای آسیاب‌سر، شهرستان بهشهر، استان مازندران)

مهدی کروبی؛ شیما بذرافشان

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 73-94

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.003

چکیده
  یکی از انواع گردشگری که در کشور ما همواره افراد زیادی را به خود جذب می‌کند، گردشگری روستایی است. گردشگری پدیده‌ای است که باعث افزایش تعاملات اجتماعی می‌شود و افزایش تعاملات اجتماعی می‌تواند نگرش و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و گسترش این امر امکان تغییرات فرهنگی را فراهم می‌‌‌کند. روستای آسیاب‌سر واقع در استان مازندران در ...  بیشتر