فرانوگرایی فرهنگی و رابطة آن با جهان‌گرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم‌پور

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 189-215

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.007

چکیده
  جهان‌گرایی در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم‌رنگ شدن مرزهای مکانی و زمانی شده است. برخی معتقدند که این فرایند باعث ورود جوامع به دوره‌ای جدید به نام دورة فرانوگرا شده است. فرانوگرایی عناصر و ویژگی‌های دورة مدرن همچون خرد و پیشرفت را به چالش می‌کشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگی سطحی و متحرک و تا حد زیادی تحت تأثیر رسانه‌های ...  بیشتر