کلیدواژه‌ها = قوم
تعداد مقالات: 3
1. مروری بر مطالعات قومی در ایران: نقد، بررسی و ارائه الگو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-36

10.22631/jicr.2018.1569.2250

یاور عیوضی؛ سیف اله سیف اللهی؛ باقر ساروخانی


2. جهانی‌شدن و هویت‌های محلی و جهانی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 101-122

10.7508/ijcr.2010.10.005

اکرم حبی؛ اسکندر فتحی‌اذر؛ بهمن محمدبخش