کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
تعداد مقالات: 4
3. سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-142

10.7508/ijcr.2015.32.005

محمدمهدی رحمتی؛ سعادت بخشی


4. تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

10.7508/ijcr.2014.25.001

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار