کلیدواژه‌ها = تلفن همراه
تعداد مقالات: 4
1. سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-142

10.7508/ijcr.2015.32.005

محمدمهدی رحمتی؛ سعادت بخشی


2. فرهنگ جوانان و تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 119-152

10.7508/ijcr.2009.07.006

محمدسعید ذکایی؛ وحید ولی‌زاده


4. تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 57-78

10.7508/ijcr.2008.02.003

مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه