انگلیسیسم در فرانسه از دیدگاه جامعه شناسی زبان

فیروزه اصغری

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.26.007

چکیده
  دو زبان فرانسوی و انگلیسی همواره و در طول تاریخ خود روابط بسیار نزدیکی داشته‌اند.هنگامی که کشور فرانسه از تفوق فرهنگی، سیاسی، و نظامی برخوردار بود، عناصر بسیاری از زبان فرانسوی وارد زبان انگلیسی شد، اما پس از افول قدرت فرانسه و برآمدن هژمونی همه‌جانبه امریکا این رابطه بالعکس شد و اکنون این زبان انگلیسی‌ست که نقش فرادست و قرض‌دهنده ...  بیشتر