کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
تعداد مقالات: 4
1. درک دانشجویان دانشگاه تهران از تعاملات غیررسمی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 29-67

10.22631/jicr.2018.1865.2456

مژگان خوشنام؛ مسعود کوثری؛ مقصود فراستخواه


2. پدیدارشناسی تجربه‌ کاربران از موبایلی شدن روابط

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 101-124

10.22631/jicr.2017.898.1761

مریم مختاری؛ حکیمه ملک احمدی


3. فهم زمانی و تجربه حل مسأله؛ نمونه موردی «پلیس نامحسوس»

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 133-163

10.22035/ijcr.2017.317

امیر خراسانی؛ محمدسعید ذکایی


4. مطالعه پدیدارشناسانه سبک زندگی جوانان در شهر تهران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-24

10.7508/ijcr.2014.27.001

مهدی فلاح؛ بیژن زارع؛ نیما بردیافر