کلیدواژه‌ها = اندیشۀ سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زبانی نسبت دوستی و ریاست در اندیشۀ سیاسی فارابی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 143-158

10.7508/ijcr.2008.04.007

مرتضی بحرانی؛ ابوالفضل شکوری