کلیدواژه‌ها = تولید محتوای علمی عمومی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-43

10.7508/ijcr.2014.27.002

سیده زهرا اجاق؛ حمید عبداللهیان