مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی

سیده زهرا اجاق؛ حمید عبداللهیان

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 25-43

http://dx.doi.org/10.7508/ijcr.2014.27.002

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله شناخت و ارزیابی منطق مدیریتی حاکم بر تولید محتوا در مجله‌های علمی عمومی ایرانی است. تولید دانش در این حوزه کمک خواهد کرد تا درک روشنی از چرایی و چگونگی تولید متون علمی عمومی در ایران به دست آوریم. برای دست‌یابی به این شناخت، این مقاله بر نحوه کاربرد زبان در ساده‌سازی علم تمرکز کرده و بین کاربرد قابلیت‌های زبان ...  بیشتر