بررسی تجربی دو نظریة رقیب‌ همسرگزینی در‌ ایران

سید ضیاء هاشمی؛ مجید فولادیان؛ زینب فاطمی امین

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 157-187

https://doi.org/10.7508/ijcr.2014.28.006

چکیده
  هر جامعه و فرهنگی بنا به شرایط و مقتضیات خود محدودیت‏ها، معیارها و هنجارهایی را برای انتخاب همسر وضع می‌کند. در هر فرهنگی یک شخص ممکن است گزینه‌های مختلفی از جنس مخالف را به‌عنوان همسر احتمالی پیش روی خود داشته باشد، اما در هیچ فرهنگی انتخاب همسر انتخابی تصادفی نیست. در هر فرهنگی علاوه‌بر محدودیت‏های ناشی از ارزش‏ها و امیال ...  بیشتر