کلیدواژه‌ها = ارتباطات
تعداد مقالات: 6
1. مطالعۀ رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-180

10.22035/ijcr.2016.324

زهره شاه قاسمی؛ مخمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی


2. معناداری در جهان ارتباطات

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 77-102

10.7508/ijcr.2012.19.004

علی آدمی؛ حاجیه صباغ کلجاهی


3. تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 131-156

10.7508/ijcr.2010.12.006

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری کیذقان


4. رسانه و فرهنگ‌سازی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 179-208

10.7508/ijcr.2009.08.006

محمدرضا دهشیری