کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 22
5. پارادایم شناسی تعامل اندیشه سیاسی و فرهنگ

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 127-151

10.7508/ijcr.2012.19.006

مرتضی بحرانی؛ سید محسن علوی‌پور


12. تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 131-156

10.7508/ijcr.2010.12.006

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری کیذقان