رویکرد اجتماعی ‌ـ ‌فرهنگی در حوزة آموزش زبان

ناصرالدین علی تقویان؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی؛ جواد غلامی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 131-164

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.005

چکیده
  در این مقاله می‌کوشیم برخی دلالت‌های رویکرد اجتماعی ‌ـ‌ فرهنگی برای حوزة آموزش زبان را با نگاه به نظریة اخلاق گفتمان بازسازی کنیم. ایدة محوری ما بر این دریافت استوار است که رویکرد اجتماعی‌ ـ ‌فرهنگی با وجود دستاوردهای بسیاری که برای حوزة آموزش زبان داشته است، به‌دلیل فقدان منابع هنجارین لازم برای تبیین چگونگی رسیدن به فهم مشترک ...  بیشتر

برنامه‌ریزی زبان، فرهنگ زبانی و مؤلفه‌های آن (مطالعه‌ای موردی در شهر تهران)

نگار داوری اردکانی

دوره 2، شماره 1 ، تیر 1388، ، صفحه 99-122

https://doi.org/10.7508/ijcr.2009.05.005

چکیده
  اصطلاح «فرهنگ زبانی» یکی از اصطلاحات تخصصی حوزه جامعه‌شناسی زبان و مردم‌شناسی زبان است. مفهوم «فرهنگ زبانی»، مؤلفه‌ها و رابطه آن با برنامه‌ریزی زبان موضوع مورد بحث این مقاله است. توجه علمی و موشکافانه به موضع فرهنگ زبانی در سطوح خرد و کلان آن، برای تحلیل، تعلیل و تنظیم برخی مسائل اجتماعی زبان و از جمله برنامه‌ریزی زبان ...  بیشتر