کلیدواژه‌ها = هویت فرهنگی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-28

10.7508/ijcr.2014.25.001

صمد علی پور؛ وحید قاسمی؛ سید احمد میرمحمد تبار


3. جامعه اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رسالت دانشگاه ها

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 47-76

10.7508/ijcr.2012.19.003

زهرا کریمیان؛ علی محمد احمدوند


4. هویت فرهنگی ایرانیان از رویکرد‌های نظری تا مؤلفه‌های بنیادی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 157-184

10.7508/ijcr.2010.12.007

حسام الدین آشنا؛ محمدرضا روحانی