بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فاطمه محمدی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ مصطفی کشاورز مولایی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 189-213

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.31.007

چکیده
  در میان عواملی که به‌منظور تسهیل زندگی روزمرة مصرف­‌کننده با درگیری ذهنی بالا لازم است، پوشاک مد عاملی مهم و قابل­توجه برای بسیاری از مصرف­‌کنندگان است و در سال‌­های اخیر توجه مصرف­کنندگان به این حوزه بیشتر شده است. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف­کننده بر ...  بیشتر

بررسی تعامل و تقابل رسانه و مذهب در خاورمیانه با تأکید بر ایران

حسن خانی

دوره 1، شماره 3 ، آبان 1387، ، صفحه 215-231

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.03.009

چکیده
  مذهب و رسانه دو پدیده بسیار مهم در جوامع خاورمیانه در عصر حاضر است. در این جوامع، رسانه بازیگری جدیدالورود محسوب میشود که قدمت حضور جدی آن در عرصههای مختلف این جوامع بهزحمت، به یک سده میرسد؛ درحالیکه مذهب در قرون و هزارههای متمادی یکی از عناصر اصلی کهنو مهم در ساختار جوامع منطقه خاورمیانه به شمار میرفته است. این مقاله تلاشی است برای ...  بیشتر