کلیدواژه‌ها = مذهب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر مذهب، مادی‌گرایی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مصرف‌کننده بر درگیری ذهنی با پوشاک مد (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 189-213

10.7508/ijcr.2015.31.007

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ فاطمه محمدی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ مصطفی کشاورز مولایی