کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 5
2. پوشش زنان در ایران باستان (مطالعه موردی دورة هخامنشیان)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2011.15.001

شهرام جلیلیان؛ سید علی فاطمی


3. رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-209

10.7508/ijcr.2011.14.008

محمدرضا حاتمی؛ سارویه مذهبی


4. رابطة سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعة موردی: زنان شهر شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-104

10.7508/ijcr.2011.13.004

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی


5. تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 1-22

10.7508/ijcr.2008.02.001

اعظم راودراد؛ مهدی منتظرقائم؛ پریسا سرکاراتی