کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 5
3. جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 89-114

10.7508/ijcr.2012.18.004

فاطمه رضایی خیرآبادی؛ رضوان حکیم‌زاده؛ محمدحسین محمدی؛ سید علی خالقی‌نژاد


4. تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 131-156

10.7508/ijcr.2010.12.006

ناصر باهنر؛ طاهره جعفری کیذقان


5. تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 57-78

10.7508/ijcr.2008.02.003

مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه