کلیدواژه‌ها = گفتمان
تعداد مقالات: 8
2. شادی در ساختار معنایی حاکم بر نظام آموزشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 180-202

10.22035/ijcr.2016.325

سیدضیاء هاشمی؛ محمد رضایی؛ سپیده اکبرپوران


6. گفتمان شرق‌شناسانه در بازنمایی‌های رسانه‌ای غرب از ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 83-100

10.7508/ijcr.2010.10.004

حسین پیرنجم‌الدین؛ سیدمحمد مرندی؛ محمدرضا عادلی


7. نمایش دیگری:

دوره 3، شماره 1، بهار 1389، صفحه 77-105

10.7508/ijcr.2010.09.003

حسین میرزایی؛ امین پروین