جامعه شناسی
1. زندگی در چارک چهارم (مطالعه سبک زندگی مناطق محروم شهرکرمانشاه)

جلیل کریمی؛ ساجده واعظ زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22035/jicr.2021.2300.2785

چکیده
  توسعه تمرکزگرا، نامتوازن و نابرابر در یک قرن اخیر، سامان اجتماعی ایران را به چالش‌های جدی، از جمله محرومیت فزاینده در برخی مناطق کلان‌شهرها روبرو کرده است. شهر کرمانشاه، علاوه براین فرایند، به سبب عوامل دیگری جنگ تحمیلی و ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی، این محرومیت را به صورت مضاعف تجربه کرده است. این محرومیت، زمینه اصلی ...  بیشتر