کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
تعداد مقالات: 14
1. تصویرشناسی فرهنگی ایرانیان در آیینۀ سفرنامه پولاک

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-39

10.22631/jicr.2018.1272.2032

تورج زینی‌وند؛ پروین امیری


2. سبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه:‌ تلفن همراه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-142

10.7508/ijcr.2015.32.005

محمدمهدی رحمتی؛ سعادت بخشی


8. رابطة سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعة موردی: زنان شهر شیراز

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-104

10.7508/ijcr.2011.13.004

بیژن خواجه نوری؛ علی روحانی؛ سمیه هاشمی


9. فراغت و ارزش‌های فرهنگی

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 151-220

10.7508/ijcr.2011.13.007

مریم رفعت جاه


10. اوقات فراغت و هویت اجتماعی:

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 209-242

10.7508/ijcr.2009.08.007

رسول ربانی؛ حامد شیری


12. سبک زندگی و پوشش زنان در شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1387، صفحه 65-92

10.7508/ijcr.2008.01.003

نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی


13. سبک زندگی جوانان کافی شاپ

دوره 1، شماره 1، بهار 1387، صفحه 93-115

10.7508/ijcr.2008.01.004

وحید شالچی