مطالعات فرهنگی
آموزش مطالعات فرهنگی در ایران: موانع، تجربه‌ها، و تجویزها

محمدسعید ذکایی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22035/jicr.2022.3055.3385

چکیده
  اگرچه دانش و دیدگاه مطالعات فرهنگی، موضوع بحث‌های گسترده‌ای در فضای دانشگاهی جهانی و تااندازه‌ای ایران بوده است، اقتضاهای آموزشی این سنت در میدان‌های علمی، کمتر موضوع بحث بوده است. برنامۀ مطالعات فرهنگی، ناگزیر آموزش مهارت‌ها و تحلیل‌های انتقادی از فرهنگ در کلاس درس را طلب می‌کند. مقالۀ حاضر با تکیه بر تجربۀ آموزشی نویسنده، ...  بیشتر

آموزش عالی
تجربۀ مجازی‌‌شدن و فرهنگ‌ دانشگاهی؛ مطالعۀ‌ کیفی دانشگاه‌‌های تهران

فاطمه لولائی؛ سوسن باستانی؛ مقصود فراستخواه

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 31-66

https://doi.org/10.22035/jicr.2023.2749.3142

چکیده
  دگرگونی‌های شگرف عرصۀ اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر، سبب دگرگونی‌های بنیادینی در بخش‌های گوناگون زندگی بشر شده‌اند. نکتۀ مهم این است که ظهور فناوری‌های مجازی، تنها یک دگرگونی متعارف فنی نیست، بلکه دارای سرشت فرهنگی است. دانشگاه نیز ازجمله نهادهایی است که به‌‌گونه‌ای خاص از این دگرگونی‌ها تأثیر پذیرفته است. چنین شرایطی، ارتباط ...  بیشتر

جامعه شناسی
گونه‌شناسی هیئت‌های مذهبی معاصر در شهر یزد

ابوالفضل مرشدی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ مرتضی مشعلچی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22035/jicr.2020.2528.2958

چکیده
  هیئت‌های مذهبی یکی از عناصر هویتی اساسی مذهب تشیع و یکی از «شاخص‌ترین وجه شیعهٔ زیست‌شده» محسوب می‌شود که با ورود جوامع شیعی به عصر جدید، دچار تغییرات زیادی شده‌اند و این سبب ظهور گونه های مختلف هیئت‌ها، هم در فرم عزاداری­‌ها و هم در محتوای آن، در سال‌های اخیر شده است. در این مقاله تلاش شده است هیئت‌های مذهبی شهر یزد بر ...  بیشتر

سنخ‌بندی گرایش به ازدواج در بین دختران مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز

مهران سهراب‌زاده؛ لیلا پرنیان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 83-114

https://doi.org/10.22035/ijcr.2016.301

چکیده
  هدف این تحقیق سنخ‌شناسی گرایش به ازدواج بین دختران است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی، با رویکرد نظریه‌پردازی داده محور (نظریه مبنایی) و به‌کارگیری تکنیک مصاحبه نیمه‌ساخت‌‌یافته و تعاملی انجام گرفته است. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه شیراز بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و نظری، با 53 نفر ...  بیشتر

فرانوگرایی فرهنگی و رابطة آن با جهان‌گرایی در بین جوانان شهر یزد

حسین افراسیابی؛ یاسین خرم‌پور

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 189-215

https://doi.org/10.7508/ijcr.2015.30.007

چکیده
  جهان‌گرایی در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب کم‌رنگ شدن مرزهای مکانی و زمانی شده است. برخی معتقدند که این فرایند باعث ورود جوامع به دوره‌ای جدید به نام دورة فرانوگرا شده است. فرانوگرایی عناصر و ویژگی‌های دورة مدرن همچون خرد و پیشرفت را به چالش می‌کشد. فرهنگ جوامع فرانوگرا، فرهنگی سطحی و متحرک و تا حد زیادی تحت تأثیر رسانه‌های ...  بیشتر

سبک زندگی و پوشش زنان در شهر تهران

نفیسه حمیدی؛ مهدی فرجی

دوره 1، شماره 1 ، اردیبهشت 1387، ، صفحه 65-92

https://doi.org/10.7508/ijcr.2008.01.003

چکیده
  مقاله حاضر به دنبال یافتن سبک‌های زندگی متفاوتی است که در پوشش زنان در تهران به چشم می‌خورد. برای این منظور، به توصیف نوع پوشش زنان در محیط‌های اجتماعی گوناگون و برخی مؤلفه‌های زندگی آنان، نظیر میزان و درآمد و سرمایه‌های اقتصادی و فرهنگی، پرداخته شده است. پرسش اصلی ما در این مقاله این است که در جامعه ما چه نوع پوشش‌هایی وجود دارد ...  بیشتر