کلیدواژه‌ها = رسانه
تعداد مقالات: 11
1. آسیب‌شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 151-168

10.22631/jicr.2018.1608.2272

مسیحه هدایت مفیدی؛ عطیه کامیابی گل؛ علی علیزاده


2. مطالعۀ رویکرد برنامه های توسعه در ایران به ارتباطات

دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-180

10.22035/ijcr.2016.324

زهره شاه قاسمی؛ مخمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی


3. بازنمایی خانواده ایرانی در فیلم سینمایی «یه حبه قند»

دوره 6، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 143-161

10.7508/ijcr.2013.22.006

حسن بشیر؛ علی اسکندری


4. رسانه و نگرش زنان به هویت جنسیتی خود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 185-209

10.7508/ijcr.2011.14.008

محمدرضا حاتمی؛ سارویه مذهبی


5. رسانه و فرهنگ‌سازی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 179-208

10.7508/ijcr.2009.08.006

محمدرضا دهشیری


8. روزنامه‌نگاری همراه و پوشش خبری جنگ عراق: مطالعه موردی فاکس نیوز

دوره 2، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 155-174

10.7508/ijcr.2009.05.008

یونس شکر خواه؛ فاطمه کمالی چیرانی


9. ارتباطات بین فرهنگی و گفتمان حقوقی، آموزشی و رسانه‌ای ایرانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 41-66

10.7508/ijcr.2008.04.003

سعیدرضا عاملی؛ نجمه محمدخانی