کلیدواژه‌ها = فردگرایی
تعداد مقالات: 4
1. فردگرایی در بازی‌های تلفن‌همراه؛ یک تحلیل نشانه‌شناختی

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 85-119

10.22631/jicr.2018.1750.2375

حسین اکبری؛ علی اکبر مجدی؛ محمدرضا حیدری


2. مکتب قرآن؛ مؤمنانی در نوستالژی «امت»؛ مطالعه موردیِ کردها در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-99

10.22631/jicr.2017.935.1785

سارا شریعتی مزینانی؛ سامان ابراهیم زاده


3. تأثیرمؤلفه‌های نوگرایی در حمایت خویشاوندی خانواده‌های شهر یزد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 149-177

10.7508/ijcr.2014.27.007

مهناز فرهمند؛ یاسین خرم‌پور؛ زهره پارساییان؛ فرزانه ماندگاری


4. فرهنگ جوانان و تلفن همراه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 119-152

10.7508/ijcr.2009.07.006

محمدسعید ذکایی؛ وحید ولی‌زاده